Vsebina, objavljena na spletni strani je last Kolesarskega kluba Dolenjska BALANCA in kot takšna avtorskopravno zaščitena. Prisvojevanje besedil, slikovnih datotek ter drugih datotek je strogo prepovedano!

Administrator ni odgovoren za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Niti Administrator niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi te spletne strani, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na tej spletni strani ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njeni vsebini. Prav tako si Kolesarski klub Dolenjska BALANCA ter Administrator pridržujeta pravico do sprememb vsebine.

© 2022 KK Dolenjska BALANCA, Vse pravice pridržane.