Na začetku marca  smo izvedli zbor članov kluba. Izvolili smo novo vodstvo kluba:
Predsednik kluba: Mitja Sluga,
Podpredsednik: Vinko Koražija,
Tajnik: Bruno Gričar,
Blagajnik: Robert Žavi,
Člani U.O.: Drago Kastelic, Drago Resnik in Alen Žago.
Članarina za leto 2023 znaša 20 eur.
Ob tej priliki smo podelili zahvale in priznanja zaslužnim članom. Vsem prejemnikom iskrene čestitke.

Zahvala donatorjem direktorju trgovine JB Primož Šegina in ŠD-TD Vinica za predajo kolesa našemu mlademu članu Janu.